Verkeershinder Waregemseweg

In het kader van de opmaak van het ontwerp Wegenis- en Rioleringswerken langs de Waregemseweg tussen de Pontstraat en de Keerstraat zullen diverse sonderingen uitgevoerd worden langs de Waregemseweg.
Aannemer Koch-Ockier staat in voor de werken die via een mobiele werkplaats zullen plaatsvinden.
Afhankelijk van het weer starten de werken vanaf 12 december 2017 en zullen duren tot 21 december 2017. Het verkeer kan steeds beurtelings door en de hinder is beperkt.