Tot 10.000 euro steun voor jouw idee voor je buurt

Dien je project in vóór 21 december 2017 en maak kans om één van de volgende projecten te worden die steun krijgen vanuit Streekmotor23. Projecten gebruiken het crowdfunding platform op www.streekmotor23.be. Voor elke opgehaalde euro legt Streekmotor23 één euro bij met een maximum van 5.000 €, tot een totaalbedrag van 10.000 €.

OPGELET! Indienen kan enkel met het online kandidaatsdossier van de Koning Boudewijnstichting via deze link.

Jouw idee voor je streek, stad, gemeente of buurt

Streekmotor23 is een streekfonds in de 23 gemeenten van Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Streekmotor23 steunt projecten die mens en omgeving ten goede komen en inspelen op lokale actuele uitdagingen. 

In 2017 hebben we 5 pilootprojecten gesteund. Met deze projectoproep doen we een oproep voor nieuwe projecten in 2018.

Projectdoelstellingen

Het project moet voldoen aan de volgende twee doelstellingen: 

  1. Het project beantwoordt aan een sociale nood en bevordert het welzijn van de inwoners. Het project richt zich hierbij op één of meerdere doelgroepen (o.a. kwetsbare groepen en jongeren) of beoogt het algemeen versterken van de sociale cohesie.
  2. Het project zet de omgeving in als hefboom en/of zet zich in voor die omgeving. Omgeving wordt hierbij ruim geïnterpreteerd als natuur, landschap, landbouw, streekeigen erfgoed enz.

          Tijdens het Streekmotor23-café werden er al een aantal projectideeën afgetoetst. Aarzel niet om uw projectidee
          voor te leggen via info@streekmotor23.be. We geven je graag feedback.

Budget

Een project kan minimaal 1.000 € en maximaal 5.000 € projectsteun ontvangen en deze steun kan maximaal 50% van het totale projectbudget bedragen. De initiatiefnemers moeten zelf minstens de helft van de middelen inzamelen. De initiatiefnemers gebruiken hiervoor (geheel of gedeeltelijk) het donatieplatform op www.streekmotor23.be.

Meer weten?

Meer uitgebreide informatie via deze link of via info@streekmotor23.be.