Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

Er werd een openbaar onderzoek opgestart voor de aanvraag tot verandering van een omgevingsvergunning van nv Abriso voor de inrichting klasse 1, zijnde een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen in de Gijzelbrechtegemstraat 8-10 + 25 te 8570 Anzegem.

Het dossier ligt ter inzage van 30 november tot en met 29 december 2017, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagnamiddag van 13.00 uur tot 18.30 uur, op het gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem - contactnummer: 056/68.81.14. Het dossier kan ook digitaal ingekeken worden via: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek .

Gedurende het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, of digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).