Een job bij de hulpdiensten als vrijwilliger?

In België zijn er 18.000 brandweermannen en -vrouwen, waarvan 12.000 vrijwilligers. Zij helpen dag in dag uit mensen vanuit een van de 34 hulpverleningszones. Wij zijn ervan overtuigd dat ook u brandweer kan worden als u er de nodige tijd en energie aan wilt besteden. Deze toont u al bij het afleggen van de federale geschiktheidsproeven. Als u deze tot een goede einde brengt, kan u met uw Federaal Geschiktheidsattest (FGA) gaan solliciteren.

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar
 

VRIJWILLIG BRANDWEERMAN (M/V)

 

EEN JOB BIJ DE HULPDIENSTEN ALS VRIJWILLIGER?
Zone Vlaamse Ardennen is op zoek naar mensen die tijd wensen te investeren in het bieden van hulp bij bv. brand, ongeval,… en dit zowel overdag als nachts.

Bent u sociaal, hulpverlenend, sportief? Houdt u van uitdagingen, presteert u onder druk en blijft uw hoofd koel tijdens gevaarlijke situaties, dan ontmoeten wij jou graag!

FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (FGA)
Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerpersoneel te worden, dient u een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Om dit te behalen moet u een reeks van competentie-, handvaardigheids- en fysieke testen doorlopen. Om deze proeven te mogen afleggen, moet u voor u kan inschrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u voldoet aan deze voorwaarden, kan u zich inschrijven voor de federale geschiktheidsproeven. De proeven zijn onderverdeeld in een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven. De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid organiseren de geschiktheidsproeven waarvoor u moet slagen om uw Federaal Geschiktheidsattest te behalen. Je mag zelf kiezen wanneer en in welk opleidingscentrum voor de civiele veiligheid u zich inschrijft. Dit staat los van de zone waarvoor u nadien wilt solliciteren of de provincie waar u woont. Hou er wel rekening mee dat de proeven niet volgens een bepaalde regelmaat georganiseerd worden en dat het in sommige gevallen dus sneller kan gaan als u zich inschrijft bij het opleidingscentrum van een andere provincie.

 

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT BIJ DE BRANDWEER?

  • U vervult een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
  • U past concreet het veiligheidsbeleid toe teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.
  • Als brandweerman werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). U hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt u bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Het bruto geïndexeerd uurloon van een brandweerman bedraagt (aan huidige index): 12,61 euro.
Vorming, training en opleiding worden aangeboden door de hulpverleningszone.

Meer info op www.bvlar.be of mail naar jobs@bvlar.be.

Nog vragen?
Vul het online formulier in op onze website en wij nodigen je uit voor een infosessie waar je met al je vragen terecht kan.

Hulpverleningszone "Zone Vlaamse Ardennen"
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 Oudenaarde

www.bvlar.be
info@bvlar.be

Hoor je de brandweersirenes? Volg ons op FB en Twitter!
www.facebook.com/bvlar
@bvlar