Verkoopprocedure Petegemplein nr 5

De gemeente Wortegem-Petegem wenst over te gaan tot de verkoop van een perceel grond met woning gelegen in haar deelgemeente Petegem, Petegemplein 5.  
Zij heeft daartoe een procedure goedgekeurd waarbij de kandidaten verzocht worden om voor dit perceel een ontwikkelingsvoorstel in te dienen dat beantwoordt aan de vereisten van het verkoopdossier.

Alle biedingen dienen onder gesloten omslag met de vermelding 'Verkoopdossier Petegemplein nr 5' bij de gemeente toe te komen op 30 november 2017 vóór 15.00 uur.

Meer informatie en het verkoopdossier is te bekomen bij: 

Mevr. Van Auwegem Valérie
Administratief medewerker
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

Tel.: 056/68.81.14
 Fax: 056/68.04.97
 valerie.vanauwegem@wortegem-petegem.be