Watering van Melden - lijst stembevoegde ingelanden

Overeenkomstig artikel 15 en 16 van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen ligt de lijst van stemgerechtigde ingelanden van de Watering van Melden ter inzage op de milieudienst van de gemeente, en dit nog tot 31 oktober 2017.

Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden bij de Bestendige Deputatie.

Contactgegevens milieudienst: 056/68.81.14 - milieudienst@wortegem-petegem.be.