85+ers in de kijker

Als gemeente- en OCMW-bestuur is het één van onze taken om onze 85+ers nog meer van dienst te zijn. Zij hebben immers ook meegeholpen aan het welzijn van onze gemeente.

Begin 2016 werden alle thuiswonende 85+ers persoonlijk aangeschreven met de vraag of zij een huisbezoek wensten van de sociale dienst om te luisteren naar hun persoonlijke noden. Teneinde hen in staat te stellen om langer in hun thuisomgeving te wonen, werden hen alle inlichtingen verstrekt rond de thuiszorgdiensten die werkzaam zijn op ons grondgebied. Er werd ook nagegaan of zij recht openen op bepaalde uitkeringen of premies.

In totaal werden 91 huisbezoeken gebracht. Onze maatschappelijk werkers werden steeds enthousiast onthaald, en het bleek telkens een leerrijke ervaring te zijn. Ook het verrassingsgeschenk werd in dank aangenomen.

Concreet leidden deze huisbezoeken tot het volgende resultaat:

  • 12 nieuwe aanvragen klusjesdienst;
  • 2 aansluitingen bij onze vervoerdienst "Bel-auto";
  • 3 nieuwe aanvragen poetsdienst;
  • 1 verzoek tot het verkrijgen van maaltijden;
  • 4 aanvragen zorgverzekering;
  • 3 aanvragen parkeerkaart;
  • andere verstrekte inlichtingen o.a.: uitkering Hulp aan Bejaarden en Integratietegemoetkoming, verwarmingstoelage, wilsverklaring, thuisoppas voor zieke en/of andersvaliden, aanvraag thuisverpleging, …

Wie dit jaar 85 kaarsjes op de taart heeft, zal nog in 2017 een brief van ons ontvangen. De maatschappelijk werker zal u graag een huisbezoek brengen, indien gewenst. Hou alvast uw brievenbus in de gaten.