Raadpleeg uw persoonlijk dossier in het rijksregister en download attesten

Via de website https://mijndossier.rrn.fgov.be/ kan u snel, gemakkelijk én veilig uw persoonlijk dossier raadplegen en verschillende attesten downloaden.
Deze attesten hebben dezelfde juridische waarde als deze die door de gemeente afgeleverd worden.

De attesten die u kan downloaden zijn de volgende:

  • Uittreksel uit de registers
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van kiesregister
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Meer info op http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/