Milieu & Landbouw

Tel.: 056/68.81.14
Fax: 056/68.04.97
e-mail: milieudienst@wortegem-petegem.be

Diensthoofd: Christophe Poupaert, milieuambtenaar
christophe.poupaert@wortegem-petegem.be

Medewerker: Nicky Haerinck, administratief medewerker
 

Bij de milieudienst kan u terecht voor:
• afval- en huisvuilregeling;
• informatie inzake het containerpark (voor uitgebreide informatie consulteer het item "Containerpark");
• bestrijding van ongedierte;
• zaken in verband met bodem-, lucht- en waterverontreiniging;
• klachten met betrekking tot geluid, lucht, water, geur, bodem, ...;
• subsidie en controle kleine landschapselementen;
• subsidie en controle zonneboilers;
• subsidie en controle aankoop van een combi- of mulchmaaier en hakselaar
• subsidie en controle reinigen en verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank
• subsidie voor het gebruik van groenbemesting;
• subsidie voor het uitvoeren van meststaalanalyses;
• subsidie voor het uitvoeren van grondontledingsanalyses;
• subsidie voor bewoonde zwaluwnesten;
• informatie over het plaatsen van een kleinschalig waterzuiveringsinstallatie (iba)
• controle en vrijstellingsaanvragen voor een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (iba)
• analyse van putwater;
• informatie betreffende energie (campagnes "Durf vergelijken" & "Groepsaankoop groene energie");
• milieuvergunningen klasse 1 & 2;
• meldingen klasse 3;
• kapvergunningen;
• vergunning gebruik veld- & kruitkanonnen;
• aangiftes 'schade aan teelten';
• het gemeentelijk groenonderhoud;
• inlichtingen omtrent diverse wetgevingen inzake milieu en natuur.

 De milieudienst zal uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 12 mei 2017.

 

Woon gezond, geef lucht aan je huis!

In de koudere periodes van het jaar zijn we sneller geneigd om ramen en deuren goed dicht te houden. Als je weet dat je 85% van je tijd binnen doorbrengt, dan weet je natuurlijk dat het heel belangrijk is voor je gezondheid om te zorgen voor gezonde, frisse lucht binnen.

Luchtvervuiling in je huis?
Vermijd producten met gevarensymbolen en hou sigarettenrook uit je woning. Verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen of klussen.

Ventileren of verluchten?
Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht binnen. Dit doe je door de ventilatieroosters open te laten staan of bijvoorbeeld een raam op een kier te zetten. Ventileren doe je best 24 uur per dag.
Door te verluchten zorg je er voor dat er op korte tijd veel frisse lucht binnenkomt. Dat kan door bijvoorbeeld een raam of buitendeur minstens 2 keer per dag 15 minuten open te zetten.

Verluchten = energieverspilling?
Je hoort wel eens dat verluchten volledige energieverspilling is omdat je dure warme lucht naar buiten laat ontsnappen. Dit is niet correct: verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Het opwarmen van verse, droge lucht kost minder energie dan het opwarmen en warm houden van vochtige binnenlucht.

Zeven tips voor een gezonder binnenmilieu :
1. Ventileer 24 uur per dag.
2. Verlucht minstens 2 keer per dag gedurende 15 minuten.
3. Rook niet binnen.
4. Gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen in huis, sluit ze niet af.
5. Verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen, klussen,…
6. Verlucht je woning extra wanneer je nieuwe materialen of meubels hebt geplaatst.
7. Zet de verwarming lager of schakel ze uit tijdens het verluchten.

Meer info vindt u op www.gezondbinnenmilieu.be.

(Bron: de Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw )

-----top
Gezond uit eigen grond

Tuinieren is populairder dan ooit. Mensen willen gezonde voeding uit eigen streek en gaan zelf aan de slag. Ze zaaien en planten groenten en fruit of leggen een kippenren aan. Zelf tuinieren is duurzaam, goedkoop en gezond. Maar een goede oogst vraagt wel een goede voorbereiding: gezonde tuingrond, een goede locatie, de juiste plantencombinaties, hygiëne bij het tuinieren …

Daarom lanceert de Vlaamse overheid de campagne "Gezond uit eigen grond". Het doel: op een heldere manier uitleggen hoe een gezonde moestuin eruitziet en wat een tuinier nodig heeft voor een goede oogst.

Een gezonde moestuin begint bij gezonde grond: een vruchtbare bodem, zonder vervuiling. Daarom biedt de website www.gezonduiteigengrond.be een slimme webtool aan die met snelle vragen de belangrijkste factoren in kaart brengt. Ligt de moestuin vlak bij een drukke weg? Is er industrie in de buurt? Stoken de buren soms een vuurtje in de tuin? Na afloop krijgt u als tuinier een duidelijk advies. Een aanrader voor iedereen die houdt van lekkere, verse en gezonde groenten.

-----top
Nieuw pictogram voor vochtige doekjes

Vochtige doekjes worden massaal door het toilet gespoeld maar vaak zijn ze daar niet geschikt voor en veroorzaken ze verstoppingen in leidingen en pompen. Een nieuw Koninklijk Besluit legt een aantal testen op om na te gaan hoe snel ze desintegreren en biologisch afbreken. Producten die een van de testen niet doorstaan, moeten op hun verpakking het nieuwe pictogram dragen.

Drie miljoen euro per jaar, dat is het bedrag dat Belgische waterzuiveraars spenderen aan het ontstoppen en herstellen van pompen die vastzitten door het samenklitten van vochtige doekjes. Om nog maar te zwijgen van de ecologische schade in de waterloop wanneer ongezuiverd afvalwater moet overstorten doordat de pompen hun werk niet naar behoren kunnen doen. Maar ook in de particuliere leidingen veroorzaken ze verstoppingen waardoor u vaker een ruimer moet inschakelen. Om de consument beter te informeren, treedt er op 1 juli 2016 een Koninklijk Besluit in voege waarin een aantal testen worden omschreven die de snelheid meten waaraan de doekjes desintegreren en biologisch afbreken. Slaagt een product niet voor een van de testen, dan moet het een pictogram vermelden dat aangeeft dat het niet mag doorgespoeld worden. Er geldt nog wel een overgangsperiode waarin producenten zich kunnen aanpassen en bestaande voorraden mogen verkocht worden, maar alleszins zal de consument het pictogram vanaf volgende zomer stelselmatig zien verschijnen in de winkelrekken.

-----top