Jeugd

Algemeen

Tel.: 056/68.81.14
Fax: 056/68.04.97
E-mail: jeugddienst@wortegem-petegem.be  

Jeugdconsulent : Silke Van der Schaeghe

 

Bij de jeugddienst kunt u terecht voor

 • de opmaak en de opvolging van het jeugdbeleidsplan, de verantwoordingsnota;

 • de ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk via subsidies, dienstverlening op maat, vorming, een jeugdinformatiebrochure, …;

 • de ondersteuning van de jeugdraad (secretariaatsfunctie, opvolgen van activiteiten en werkzaamheden);

 • de organisatie van ‘Speelkriebels’, de gemeentelijke speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie ; de ondersteuning van de monitorenploeg is daarin van cruciaal belang;

 • de organisatie van een weerbaarheidsproject voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar, in samenwerking met de politie en de scholen;

 • de opvolging van de beleidsplanning op vlak van kinderopvang, cultuur, sport, milieu, …, om zo de aandacht van de jeugd hoog te houden;

 • de organisatie van het kadee-ateljee;

 • de opmaak van de kinderkrant "De Babbelaar".

-----top
Jeugdraad

Even voorstellen !  

De gemeentelijke jeugdraad is de adviesraad voor de jeugd in onze gemeente.
De jeugdraad bestaat naast individuele jongeren (die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging) uit minimum 2 vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging.
Deze jongeren komen tweemaandelijks samen op zaterdagvoormiddag in een algemene vergadering. Soms richt de jeugdraad ook een werkgroep op om bepaalde dingen gemakkelijker uit te werken. Zo heeft een groepje het jeugdbeleidsplan helpen uitwerken.

De jeugdraad heeft de bedoeling om

 • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies te geven over het jeugdbeleid (wat loopt er fout, wat kan beter, wat moet er bijkomen, enz. ...) ;

 • samenwerking en overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren, en de jeugd zelf ;

 • activiteiten voor de jeugd aan te moedigen, te stimuleren en zelf ook te organiseren ;

 • en voor ALLE kinderen en jongeren een spreekbuis te zijn en tegelijk inspraak bij kinderen en jongeren te stimuleren.

De gemeentelijke jeugdraad is steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren vanaf 16 jaar die
- een neus hebben voor een jong beleid ;
- het willen opnemen voor de jeugd ;
- een stem willen geven aan de kinderen en jongeren van Wortegem-Petegem ;
- coole activiteiten willen opzetten voor kinderen en jongeren ;
- kortom, het jeugdbeleid in Wortegem-Petegem gestalte willen helpen geven.

Ook al wil je niet meteen lid zijn van de jeugdraad, maar heb je gewoon zin om mee te helpen tijdens onze activiteiten, laat het ons gerust weten ! Heb jij interesse, neem dan contact op met de jeugddienst.

Samenstelling

De algemene vergadering bestaat momenteel uit 9 stemgerechtigde leden en 2 waarnemers :

 

KLJ Petegem

Niels Glorieux

Lindestraat 95
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Petegem

Sanne De Mets
(plaatsvervanger)

Driesstraat 29
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Petegem

Huysman Jean-Baptiste

Kapelleberg 21
9680 Maarkedal

KLJ Wortegem

Sarah Libert

Meirhaegstraat 16
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Wortegem

Sarah Vandenbroeke

Vijverhoek 34a
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Wortegem

Lindsey De Pourcq
(plaatsvervanger)

Diepestraat 7
9790 Wortegem-Petegem

Onafhankelijk

Sebastien Hove
(penningmeester)

Waregemseweg 31A
9790 Wortegem-Petegem

Speelkriebels

Justin Merchiers
(voorzitter)

Martin Van Torhoutstraat 19
9700 Oudenaarde

Schepen voor jeugd
(waarnemer)

Isabelle Van den Dorpe

Zonnestraat 23
9790 Wortegem-Petegem

Jeugdconsulent
(waarnemer)

Silke Van der Schaeghe

Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

 

Algemene vergaderingen

Je wil weten waar de jeugdraad zich zo allemaal mee bezighoudt, dan kan je hier de verslagen van de maandelijke bijeenkomsten nalezen.

-----top
Jeugdverenigingen

Naam

K.L.J. Petegem

K.L.J. Wortegem

Lokaal

Krauwelstraat 17/A

Bovenste verdieping van de gemeentelijke loods,
Waregemseweg 107a

E-mail

klj.petegem@gmail.com

info@kljwortegem.be

Website

www.facebook.com/kljpetegem

www.kljwortegem.be

Tijdstip werking

Tweewekelijks, afwisselend op zaterdag of zondag

Tweewekelijks
Vrijdagavond vanaf 20.00 uur voor 14+
Zondagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor 'sloebers', 'rakkers' en 'tiptoppers'

Ledenaantal

72

100

Leeftijd en groepsverdeling

Rekeltjes : 1° t.e.m. 4° leerjaar
Rakkers : 5° leerjaar t.e.m. 2° middelbaar
Rebbels : vanaf 5° middelbaar

Sloebers : 1e en 2e leerjaar
Rakkers : 3e, 4e en 5e leerjaar
Tiptoppers : 6e leerjaar, 1e en 2e middelbaar
14+ : vanaf 3e middelbaar

Contactpersoon

Miguel Nachtergaele
miguel.nachtergaele@gmail.com

Lindsey De Pourcq
Diepestraat 7
9790 Wortegem-Petegem

-----top
Ondersteuning van het jeugdwerk

Het gemeentebestuur gelooft in de kracht van het jeugdwerk en wil het dan ook alle kansen geven. Daarom kunnen de erkende jeugdwerkinitiatieven rekenen op heel wat financiële en materiële ondersteuning. Hieronder volgt een overzicht van alle reglementen en aanvraagformulieren. Zo kent iedereen meteen de spelregels of vind je dat broodnodige formuliertje terug.

 

Subsidies ter ondersteuning van de werking van de jeugdverenigingen

(werkingssubsidies, toelagen voor kampvervoer en tegemoetkomingen in kadervormingscursussen)

Subsidies ter ondersteuning van kadervormingscursussen

Subsidies ter ondersteuning van het lokalenbeheer

(huursubsidies, energiesubsidies en subsidies voor veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen)

Gebruik van gemeentelijke infrastructuur

Als jeugdvereniging kan je gebruik maken van diverse gemeentelijke zalen, zoals
- de feestzaal en de andere zalen van het gemeentecomplex ;
- de lokalen in Schoolke Moregem ; 
- de kantine in het gemeentelijk domein de Ghellinck ;
- de feesttent in het gemeentelijk domein de Ghellinck ;
- het OC Rozenhof in Petegem ;
- de polyvalente zaal in sporthal De Ruffel ;
- de grote en kleine sportzaal in sporthal De Ruffel (mits het betalen van een gebruiksvergoeding - aan te vragen via de sportdienst).

Alle gebruiksreglementen en aanvraagformulieren vindt u terug via deze link.

De beschikbaarheid raadplegen en online reserveren kan via deze link.

-----top
Uitleendienst

De gemeente Wortegem-Petegem heeft haar eigen uitleendienst.

We lenen allerhande materiaal uit aan scholen, jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen, buurtcomités en kinderopvanginitiatieven die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem.

Een greep uit het materiaal: megafoon, muziekinstallatie, circuskoffer, brandblussers, fluohesjes, stappentellers, feestverlichting, Viking Kubb,…

Meer informatie, zie reglement en aanvraagformulier.
Voor nog meer informatie kunt u terecht bij de jeugddienst.

-----top
Speelkriebels

Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op ’t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan bij ons hoog aangeschreven! Kampen bouwen, je verkleden in prinses of superheld, een stripje lezen, knutselen,... Elke dag valt er wel iets leuks te beleven. Ons team van enthousiaste animatoren biedt je bovendien elke dag creatieve activiteiten aan.
100 % spel en plezier gegarandeerd!

Het speelplein ‘Speelkriebels’ is er voor iedereen: zowel kinderen van Wortegem-Petegem als van buiten de gemeente zijn welkom!
Speelkriebels richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar tot en met het 6de studiejaar.

Hieronder meer informatie over het speelplein, wil je nog meer info, download dan onze ‘Infobrochure’ of contacteer de jeugdconsulent Silke Van der Schaeghe.

Wanneer?

Zomervakantie:
- 3 tot 7 juli 2017
- 10 tot 14 juli 2017
- 17 tot 20 juli 2017
- 31 juli tot 4 augustus 2017
- 7 tot 11 augustus 2017

Opmerkingen:
- Knipoog is gesloten van 24 juli tot en met 15 augustus 2017
- planning sportkampen:
    - 10 tot 14 april 2017
    - 14 tot 18 augustus 2017 (niet op 15 augustus)
    - 21 tot 25 augustus 2017
- voor de kleuters zal er geen sportkamp zijn op 14 augustus en op 25 augustus 2017
 

 Inclusie op het speelplein

 In augustus heeft Speelkriebels een inclusieve werking, dit wil zeggen dat ook kinderen met een beperking welkom zijn
 op het speelplein. Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden vragen wij aan de ouders om vóór 18 juni contact
 op te nemen met Silke van de jeugddienst. Wij komen graag eens langs voor een kennismakingsgesprek.

 

Uurschema: maandag tot vrijdag: 8.00 - 17.30 uur.

Waar?

Gemeentelijk domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 70
9790 Wortegem-Petegem

Afspraak aan het kantientje, maar ook de tent toveren wij om tot een grandioze speelhal.
Op het domein zijn er verschillende speeltuigen ingericht, voor jong en oud.

Wie?

Vanaf 3 jaar is je kindje welkom op het speelplein, kinderen die nog enkele uurtjes slaap nodig hebben overdag of nog niet zindelijk zijn, kunnen jammer genoeg niet deelnemen aan het speelplein.

Busvervoer?

Er werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om geen dagelijks busvervoer meer in te zetten. Reden hiervoor is de hoge kostprijs en de lage interesse bij de ouders.
De jeugddienst zal de lijst van ingeschreven kinderen doorgeven aan alle ouders zodat carpoolen mogelijk wordt.

Inschrijven?

We raden aan om zoveel mogelijk op voorhand in te schrijven. Het aantal is beperkt, dus snel zijn is de boodschap. Indien je kind een extra dag wenst te komen, schrijf je het minimaal 24h op voorhand in. Afhankelijk van het aantal plaatsen is het mogelijk om alsnog in te schrijven. Uitschrijven moet 5 werkdagen op voorhand gebeuren.

ONLINE INSCHRIJVINGSFORMULIER SPEELKRIEBELS ZOMERVAKANTIE 2017.

Gelieve ook de medische fiche in te vullen en mee te geven de eerste dag dat uw kind naar Speelkriebels komt.

Maaltijden

Er wordt elke dag een warm middagmaal voorzien (soep, maaltijd en water). De kinderen moeten van alles proeven. Mag je kindje iets niet eten wegens allergie, gelieve dit bij de medische weetjes neer te pennen.

Tussendoortjes

We zorgen voor een vieruurtje (koek of stuk fruit met een appel- of fruitsapje). Overdag mogen de kinderen steeds om water vragen. Gelieve geen snoep, drank of zakgeld mee te geven. Op die manier wordt iedereen gelijk behandeld.

Zwemmen

Elke donderdag gaan we zwemmen, zowel de prijs van de bus als de prijs voor het zwemmen zijn inbegrepen in de dagprijs van het speelplein. Als je kindje om de een of andere manier niet mag zwemmen gelieve dit te laten weten bij de medische weetjes.
 

Uitstappen

Soms gaan we op uitstap, waar naartoe blijft altijd een verrassing tot een paar dagen voordien.

 

Hoeveel kost dat?

Als je in Wortegem-Petegem woont, dan betaal je per volle dag 8 euro. Voor een halve dag betaal je 4 euro.
Woon je niet in Wortegem-Petegem, dan betaal je 10 euro per kind per dag en 5 euro voor een halve dag.
Vanaf het tweede kind krijg je 20% korting.
Voor daguitstappen wordt er een extra bijdrage gevraagd van 7 euro, hierin zit de prijs van het busvervoer en de toegangsprijs inbegrepen.

GEZOCHT: ANIMATOREN

Ben jij het spelen nog lang niet verleerd?
Wil je kinderen samen met een topteam een fantastische vakantie bezorgen?
Wil je graag een centje bijverdienen?
Dan is Speelkriebels zeker iets voor jou!

Animatoren bij Speelkriebels zijn…

 • minstens 16 jaar, of worden 16 in het jaar dat ze animator zijn
 • verantwoordelijk maar kunnen ook nog wel eens zeer zot doen
 • speelbeesten die houden van kinderen
 • enkele weken beschikbaar in de paas- en/of zomervakantie
 • samen een fantastische vriendengroep die zelf ook al eens een stapke zet, met een BBQ of zotte activiteit!

Wil je meer weten? Contacteer Silke van de jeugddienst voor meer informatie!

-----top
Kadee Ateljee

KADEE ATELJEE HERFSTVAKANTIE 2017

Het Kadee Ateljee bestaat telkens uit een halve dag knutselen en een halve dag workshop. 

Deelname aan de activiteiten kost 12 euro per dag, niet-inwoners betalen 15 euro. Vanaf het 2de kind voorzien we een kortingstarief van 20%.
U kan gebruikmaken van voor- en naopvang van 8.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur, daarvoor betaalt u 5 euro per dag.

Inschrijven kan via deze link: https://goo.gl/forms/00labEzcMn5LZPF32

 • Klassiek en Kleuters

  Het verhaal begint wanneer Clara een cadeau krijgt: een notenkrakerpop. ‘s Nachts komt de Notenkraker tot leven en neemt Clara mee op avontuur. Dit is je kans, trek er samen met Clara en de Notenkraker op uit. We duiken in het verhaal en beleven het ballet door zelf te dansen, te schilderen en muziek te maken. Geen techniektraining, maar een sprong in de balletwereld. Dit allemaal op de tonen van Tsjaikovski.

  Een workshop van Mooss.

  Wanneer? Maandag 30 oktober 2017 van 9.00 tot 16.00 uur
  Waar? Schoolke Moregem
  Voor wie? Kleuters van 4 tot 6 jaar

 

 • De KLEIne schat

  Uit klei maken we een reuzegrote schatkaart. Op zoek naar onze schat beleven we een heleboel avonturen. We beklimmen bergen, doorzwemmen de zee, misleiden wilde beesten en trekken sluipend door het moeras. De kleuters experimenteren met het materiaal en genieten van lekker kliederen met klei. Samen overwinnen we allerlei hindernissen en slagen erin de schat te vinden. En de buit... die wordt eerlijk verdeeld.
  Een workshop van Mooss.

  Wanneer? Dinsdag 31 oktober 2017 van 9u tot 16u
  Waar? Schoolke Moregem
  Voor wie? Kleuters van 4 tot 6 jaar

   

 • Knutselen met Snoep

  Vandaag knutselen we met snoep een prachtige snoeptaart. Ieder kind krijgt een isomovorm als basis, waar ze allerlei lekkere snoepjes aan bevestigen met snoeplijm. Als deze af is, versieren we onze eigen taartdoos om deze mee te nemen naar huis.

  Een workshop van Lol-Lies.

  Wanneer? Maandag 30 oktober 2017 van 9.00 tot 16.00 uur
  Waar? Schoolke Moregem
  Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar

 

 • Wat als...?
  Wat Als ik president van Amerika was? Wat Als mensen een staart hadden? Wat Als jongeren baas over de wereld waren? Wat Als…? Een vraag die niet voor niets de inspiratiebron van kunstenaars, film- en televisiemakers is. Wat Als… laat ons dromen en verzinnen. In deze workshop maken we scènes vanuit de vraag “Wat Als…?” We ontdekken hoe we scènes kunnen verzinnen en vormgeven. Startend vanuit brainstormen en improviseren sleutelen we aan onze stukjes.

  Wanneer? Dinsdag 31 oktober 2017 van 9.00 tot 16.00 uur
  Waar? Schoolke Moregem
  Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar

 • Uitstap Efteling
  Of je nu op zoek bent naar spannende achtbanen, betoverende attracties of spectaculaire parkshows. In de Efteling is voor iedereen wat te vinden. Ontdek Nederlands grootste attractiepark. Een uniek park, midden in de natuur.
  Opgelet: Om mee te gaan op deze uitstap moet jouw kind beschikken over een kids-ID kaart die nog geldig is op de dag van uitstap en een reistoelating getekend door een ouder. Beide documenten dienen afgehaald te worden bij de dienst bevolking in uw gemeente. 

  Wanneer? Vrijdag 3 november 2017 van 7.30 tot 20.00 uur
  Waar? Bus vertrekt op de parking van Domein de Ghellinck
  Voor wie? Kinderen van 6 tot 15 jaar

 

  Meer informatie : jeugddienst, tel. 056/68.81.14, jeugddienst@wortegem-petegem.be.

 

-----top
SWAP tienerwerking

 

SWAP HERFSTVAKANTIE 2017

Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners van 10 t.e.m. 15 jaar. Deelname aan SWAP kost 5 euro, niet-inwoners betalen 6 euro. Vanaf het 2de kind voorzien we een kortingstarief van 20%. Spreek af met je vrienden en schrijf in voor deze toffe, eenmalige activiteiten!

Is dit om te lachen?
Improviseren is dingen spelen die je op voorhand niet hebt bedacht, jezelf helemaal laten gaan en zien waar het schip strandt. Je kan je wel voorstellen dat er dan vaak hele grappige situaties ontstaan. Waarom is het eigenlijk zo grappig? Je gaat op zoek naar hoe je vanuit improvisatie knotsgekke scènes en situaties kan laten ontstaan. Lachen gegarandeerd!
Een workshop van Mooss.

Wanneer? Dinsdag 31 oktober 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Waar? Gemeentelijke feestzaal

 

Uitstap Efteling
Of je nu op zoek bent naar spannende achtbanen, betoverende attracties of spectaculaire parkshows. In de Efteling is voor iedereen wat te vinden. Ontdek Nederlands grootste attractiepark. Een uniek park, midden in de natuur.
Opgelet: Om mee te gaan op deze uitstap moet jouw kind beschikken over een kids-ID kaart die nog geldig is op de dag van uitstap en een reistoelating getekend door een ouder. Beide documenten dienen afgehaald te worden bij de dienst bevolking in uw gemeente. 

Wanneer? Vrijdag 3 november 2017 van 07.30 tot 20.00 uur
Waar? Verzamelen in domein de Ghellinck

 

 

 Inschrijven voor deze activiteiten kan via het online formulier.

 Meer informatie : jeugddienst, tel. 056/68.81.14, jeugddienst@wortegem-petegem.be.

 

-----top
Techniekacademie

Tussen 13 september 2017 en 6 december 2017 zullen in de gemeente 12 workshops georganiseerd worden voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar in het kader van de Techniekacademie, een initiatief van Hogeschool VIVES met als inrichter het gemeentebestuur.

Dit initiatief wil kinderen op een unieke wijze laten kennismaken met techniek en technologie en bestaat reeds in verschillende gemeenten en steden, met groot succes.

Via 12 concrete workshops worden kinderen op een unieke manier in contact gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica en informatica/robotica. Er is begeleiding door professionele techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 2 september, je aanmelden (interesse laten blijken) kan nu reeds via http://www.techniekacademie-wortegem-petegem.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep. De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan worden. Het 2e kind van hetzelfde gezin krijgt 10 euro korting.

Zit je dus in het 5e of 6e leerjaar in Wortegem-Petegem? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie ideaal voor jou! In een leuke sfeer zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken.

Partners
Vives Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie Wortegem-Petegem nog een aantal bedrijfspartners. Wie interesse heeft kan contact opnemen met sabine.poleyn@vives.be.

Contact

-----top
Cinewortegem

Elk jaar, in de kerstvakantie organiseert de jeugddienst ‘Cinewortegem’.
Zet alvast 4 en 5 januari 2017 in jullie agenda!

In samenwerking met de KLJ van Petegem en de Kringloopwinkel wordt de feestzaal omgetoverd tot een cinemazaal. Er worden films geprojecteerd voor jong en oud, iedereen is welkom. We voorzien een pauze met hapjes en drankjes.

-----top
Buitenspeeldag

Elk jaar organiseert de jeugddienst in samenwerking met de sportdienst een heuse buitenspeeldag.

Nog nooit van de Buitenspeeldag gehoord? Dan zat jij de laatste jaren vast op een andere planeet! Want de Buitenspeeldag vond al voor de negende keer plaats! Het is een initiatief van Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, Studio 100 TV, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid. De vier televisiezenders gaan op een woensdagnamiddag in april van 13u tot 17u op zwart. Je hebt die dag dus geen enkel excuus om binnen te blijven! Overal in Vlaanderen worden er leuke activiteiten georganiseerd waarin je al je energie kwijt kan. Trommel al je vrienden en buren op om mee buiten te gaan sporten en spelen!

Deze speeldag vindt in 2017 plaats op woensdag 19 april in het gemeentelijk domein de Ghellinck.

Alle kinderen zijn welkom van 6-14 jaar.

-----top
Speelstraten

Wat?

In Wortegem-Petegem kunnen bepaalde straten of wijken een speelstraat inrichten.
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (=verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat' en de uren van de speelstraat.

De volledige regelgeving kun je terugvinden in het reglement ‘speelstraten’.

Maar er zijn enkele belangrijke voorwaarden :

 • De belangrijkste voorwaarde is dat 75% van de bewoners en 100% van de handelaars van de straat akkoord zijn met deze maatregel (dit wordt nagegaan via een enquête). ?
 • De straat wordt niet bediend door openbaar vervoer (De Lijn).
 • De snelheid in de straat is nu beperkt tot maximum 50 km/u.
 • De straat heeft een overheersend woonkarakter.

Waarom?

In een speelstraat beleef je gegarandeerd veel plezier. Hier vind je enkele redenen om een speelstraat te organiseren :

 • kinderen kunnen op straat spelen
 • buiten spelen is gezond
 • kinderen kunnen samen spelen en hun speelgoed delen
 • kinderen kunnen er veilig leren fietsen en vaardigheden oefenen op straat
 • kinderen kunnen dicht bij huis spelen
 • bewoners leren elkaar (beter) kennen
 • ontmoeting voor jong en oud

Hoe?

 1. De kandidaat-aanvragers van de speelstraat nemen een bewonersenquête af.
 2. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier. Dit wordt bezorgd aan de jeugddienst, minimaal 3 maand voor de datum van de speelstraat . Deze brengt – in overleg met de politie en de technische dienst- een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis hiervan geeft het college haar goedkeuring omtrent de inrichting.
 3. Na overhandiging op de jeugddienst, bekrachtigt het college van burgemeester en schepenen de inrichting van de speelstraat door het opstellen van een tijdelijk politiereglement.
 4. Na goedkeuring dienen de speelstraatverantwoordelijken voordat de speelstraat van start gaat, alle buurtbewoners te verwittigen via een briefje over de data, uren, wat er wel en niet mag… De peter of meter is gedurende de duur van het project steeds telefonisch bereikbaar.

Het aanvraagformulier en de documenten voor de bewonersenquête vind je hier.

Nog meer tips over het organiseren van een speelstraat vind je hier.

-----top
Speelterreinen in Wortegem-Petegem

Alle speelterreinen in Wortegem-Petegem zijn vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Kinderen jonger dan 7 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.

Toon respect voor de buren, gooi afval in de vuilnisbak. Honden, bromfietsen, motors of auto’s zijn niet toegelaten op de terreinen. Draag meer zorg voor onze speelterreinen, geef het door aan de jeugddienst als je iets opmerkt.

Maak veel plezier en hou het fijn op het speelterrein!

Moregem

 

 

 

SCHOOLKE MOREGEM

********************

Wortegem

CIJNSKOUTER                                                                              NOORDBOS

********************

Petegem-aan-de-Schelde

 

 

 

KASTANJEPLEIN

SPORTHAL DE RUFFEL                                                                 ROZENHOF

********************

Elsegem

 

 

 

DOMEIN DE GHELLINCK

-----top
MEGA of 'Mijn Eigen Goede Antwoord'

Wat ?

MEGA is een drugpreventieproject voor alle vijfde- en zesdeklassers van het lager onderwijs en wordt georganiseerd door het gemeentebestuur, in samenwerking met PISAD (drugpreventie & drugbegeleiding), de politiezone Vlaamse Ardennen en de drie lagere scholen in Wortegem-Petegem. Het project wordt gecoördineerd door de schepen van sociale zaken, in samenwerking met de jeugddienst.

 

Doel ?

Het project M.E.G.A. (Mijn Eigen Goede Antwoord) is een vaste waarde geworden binnen het basisonderwijs waarbij de klemtoon wordt gelegd op het aanleren van sociale vaardigheden.

Via een lessenpakket worden de leerlingen geoefend in het herkennen van sociale druk en stress, het assertief reageren op ongewenste voorstellen en groepsdruk en het doeltreffend leren contacteren van hulpverleningsinstanties.

We vestigen de aandacht van de kinderen op de gevaren van drugs. We proberen hun weerbaarheid te verscherpen. We leren hen hoe ze op een goede manier nee kunnen zeggen tegen reclame, tabak, alcohol, computer, televisie, ... , kortom verslavingen in het algemeen en drugs in het bijzonder.

In een lessenreeks van een tiental lessen, verspreid over het schooljaar, leren kinderen van de derde graad te weerstaan aan de verleiding van gewoontes, reclame, verslavingen en drugs. De klemtoon ligt dus vooral op weerbaarheid. Aan het einde van deze lessenreeks krijgen de kinderen bezoek van een PISAD-begeleider en een politieagent die beiden vertellen over hun werk in dit thema. 

-----top
Kinderopvang

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG KNIPOOG

Voor uitgebreide informatie : klik hier.

 

OP ZOEK NAAR OPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 12 JAAR?

U zoekt naar dagopvang voor uw baby?
U zoekt opvang voor uw ziek kind?
U zoekt voor- en/of naschoolse opvang?
U zoekt een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen tijdens schoolvakanties?
U wil weten waar en wanneer er vrije plaatsen zijn?
U wil meer weten over een bepaald kinderopvanginitiatief of over het volledige aanbod?

MELDPUNT KINDEROPVANG

www.kinderopvangzov.be

 

-----top
AWEL luistert naar kinderen en jongeren

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem.

Missie: alle kinderen en jongeren kunnen anoniem contact opnemen over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.

Visie:een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

Anoniem & laagdrempelig contactkanaal
Awel werkt volledig anoniem. Dit betekent dat enkel jij als oproeper en Awel ervan op de hoogte zijn als je contact opneemt. Niemand wordt op de hoogte gebracht (geen ouders, leerkrachten, ...) én telefoongesprekken verschijnen niet op de factuur. Het is met andere woorden helemaal gratis!

Anonimiteit voorop dus! Enkel in 1 geval – een noodsituatie – kan het zijn dat een beantwoorder van Awel toch de anonimiteit doorbreekt.

Last but not least: wat jij te vertellen hebt, is erg belangrijk! Awel vindt dat ze niet alleen goed moet luisteren naar alle verhalen en vragen, maar dat ze ook moet laten horen aan de samenleving waarmee kinderen en jongeren bezig zijn, welke problemen ze ervaren, wat hun mening is over bepaalde zaken, ... . Daarom houdt Awel een verslag bij van elk gesprek. Op die manier kan Awel cijfers opstellen die dan in de media verschijnen, zoals bijvoorbeeld: “In 2012 kregen we iets meer telefoons over ‘zelfmoord(gedachten)' in vergelijking met 2011”. Die verslagen worden alleen door Awel gelezen én soms door een onderzoeker die meer wil weten over een bepaald thema.

De website van Awel maakt gebruik van cookies en dit voor doeleinden van intern onderzoek. Door de instellingen van je browser te wijzigen kan je deze cookies weigeren

Awel vzw is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
 

Contactgegevens AWEL voor kinderen en jongeren

Telefoon | 102 | elke dag van 16.00 tot 22.00 uur, behalve op zon- en feestdagen.
E-mail |

brievenbus@awel.be   
Chat |
www.awel.be | elke maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur, behalve op feestdagen
Forum |
www.awel.be

 

-----top