Jeugd

Algemeen

Tel.: 056/68.81.14
Fax: 056/68.04.97
E-mail: jeugddienst@wortegem-petegem.be  

Jeugdconsulent : Silke Van der Schaeghe

 

Bij de jeugddienst kunt u terecht voor

 • de opmaak en de opvolging van het jeugdbeleidsplan, de verantwoordingsnota;

 • de ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk via subsidies, dienstverlening op maat, vorming, een jeugdinformatiebrochure, …;

 • de ondersteuning van de jeugdraad (secretariaatsfunctie, opvolgen van activiteiten en werkzaamheden);

 • de organisatie van ‘Speelkriebels’, de gemeentelijke speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie ; de ondersteuning van de monitorenploeg is daarin van cruciaal belang;

 • de organisatie van een weerbaarheidsproject voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar, in samenwerking met de politie en de scholen;

 • de opvolging van de beleidsplanning op vlak van kinderopvang, cultuur, sport, milieu, …, om zo de aandacht van de jeugd hoog te houden;

 • de organisatie van het kadee-ateljee;

 • de opmaak van de kinderkrant "De Babbelaar".

-----top
Jeugdraad

Even voorstellen !  

De gemeentelijke jeugdraad is de adviesraad voor de jeugd in onze gemeente.
De jeugdraad bestaat naast individuele jongeren (die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging) uit minimum 2 vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging.
Deze jongeren komen tweemaandelijks samen op zaterdagvoormiddag in een algemene vergadering. Soms richt de jeugdraad ook een werkgroep op om bepaalde dingen gemakkelijker uit te werken. Zo heeft een groepje het jeugdbeleidsplan helpen uitwerken.

De jeugdraad heeft de bedoeling om

 • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies te geven over het jeugdbeleid (wat loopt er fout, wat kan beter, wat moet er bijkomen, enz. ...) ;

 • samenwerking en overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren, en de jeugd zelf ;

 • activiteiten voor de jeugd aan te moedigen, te stimuleren en zelf ook te organiseren ;

 • en voor ALLE kinderen en jongeren een spreekbuis te zijn en tegelijk inspraak bij kinderen en jongeren te stimuleren.

De gemeentelijke jeugdraad is steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren vanaf 16 jaar die
- een neus hebben voor een jong beleid ;
- het willen opnemen voor de jeugd ;
- een stem willen geven aan de kinderen en jongeren van Wortegem-Petegem ;
- coole activiteiten willen opzetten voor kinderen en jongeren ;
- kortom, het jeugdbeleid in Wortegem-Petegem gestalte willen helpen geven.

Ook al wil je niet meteen lid zijn van de jeugdraad, maar heb je gewoon zin om mee te helpen tijdens onze activiteiten, laat het ons gerust weten ! Heb jij interesse, neem dan contact op met de jeugddienst.

Samenstelling

De algemene vergadering bestaat momenteel uit 9 stemgerechtigde leden en 2 waarnemers :

 

KLJ Petegem

Leontine Van Dorpe

Nedermolen 9
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Petegem

Joke Farinon
(voorzitter)

Lindestraat 44
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Petegem

Margot Naessens

Bouvelostraat 11
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Wortegem

Maxim Naessens

Bouvelostraat 11
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Wortegem

Niels Devos

Waregemseweg 78
9790 Wortegem-Petegem

Speelkriebels

Margot De Reu

Driesstraat 15
9790 Wortegem-Petegem

Schepen voor jeugd
(waarnemer)

Isabelle Van den Dorpe

Zonnestraat 23
9790 Wortegem-Petegem

Jeugdconsulent

Silke Van der Schaeghe

Edelarendries 4
9820 Bottelare

 

Algemene vergaderingen

Je wil weten waar de jeugdraad zich zo allemaal mee bezighoudt, dan kan je hier de verslagen van de maandelijke bijeenkomsten nalezen.

-----top
Jeugdverenigingen

Naam

K.L.J. Petegem

K.L.J. Wortegem

Lokaal

Krauwelstraat 17/A

Bovenste verdieping van de gemeentelijke loods,
Waregemseweg 107a

E-mail

klj.petegem@gmail.com

info@kljwortegem.be

Website

www.facebook.com/kljpetegem

www.kljwortegem.be

Tijdstip werking

Tweewekelijks, afwisselend op zaterdag of zondag

Tweewekelijks
Vrijdagavond vanaf 20.00 uur voor 14+
Zondagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor 'sloebers', 'rakkers' en 'tiptoppers'

Ledenaantal

72

100

Leeftijd en groepsverdeling

Rekeltjes : 1° t.e.m. 4° leerjaar
Rakkers : 5° leerjaar t.e.m. 2° middelbaar
Rebbels : vanaf 5° middelbaar

Sloebers : 1e en 2e leerjaar
Rakkers : 3e, 4e en 5e leerjaar
Tiptoppers : 6e leerjaar, 1e en 2e middelbaar
14+ : vanaf 3e middelbaar

Contactpersoon

Miguel Nachtergaele
miguel.nachtergaele@gmail.com

Lindsey De Pourcq
Diepestraat 7
9790 Wortegem-Petegem

-----top
Ondersteuning van het jeugdwerk

Het gemeentebestuur gelooft in de kracht van het jeugdwerk en wil het dan ook alle kansen geven. Daarom kunnen de erkende jeugdwerkinitiatieven rekenen op heel wat financiële en materiële ondersteuning. Hieronder volgt een overzicht van alle reglementen en aanvraagformulieren. Zo kent iedereen meteen de spelregels of vind je dat broodnodige formuliertje terug.

 

Subsidies ter ondersteuning van de werking van de jeugdverenigingen

(werkingssubsidies, toelagen voor kampvervoer en tegemoetkomingen in kadervormingscursussen)

Subsidies ter ondersteuning van kadervormingscursussen

Subsidies ter ondersteuning van het lokalenbeheer

(huursubsidies, energiesubsidies en subsidies voor veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen)

Gebruik van gemeentelijke infrastructuur

Als jeugdvereniging kan je gebruik maken van diverse gemeentelijke zalen, zoals
- de feestzaal en de andere zalen van het gemeentecomplex;
- de lokalen in Schoolke Moregem; 
- het Hoevegebouw in het gemeentelijk domein de Ghellinck (voor culturele activiteiten of activiteiten met een vormend karakter);
- de kantine in het gemeentelijk domein de Ghellinck;
- de feesttent in het gemeentelijk domein de Ghellinck;
- het OC Rozenhof in Petegem;
- de polyvalente zaal in sporthal De Ruffel;
- de grote en kleine sportzaal in sporthal De Ruffel (mits het betalen van een gebruiksvergoeding - aan te vragen via de sportdienst).

Alle gebruiksreglementen en aanvraagformulieren vindt u terug via deze link.

De beschikbaarheid raadplegen en online reserveren kan via deze link.

-----top
Uitleendienst

De gemeente Wortegem-Petegem heeft haar eigen uitleendienst.

We lenen allerhande materiaal uit aan scholen, jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen, buurtcomités en kinderopvanginitiatieven die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem.

Een greep uit het materiaal: megafoon, muziekinstallatie, circuskoffer, brandblussers, fluohesjes, stappentellers, feestverlichting, Viking Kubb,…

Meer informatie, zie reglement en aanvraagformulier.
Voor nog meer informatie kunt u terecht bij de jeugddienst.

-----top
Speelkriebels

Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op ’t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan bij ons hoog aangeschreven! Kampen bouwen, je verkleden in prinses of superheld, een stripje lezen, knutselen,... Elke dag valt er wel iets leuks te beleven. Ons team van enthousiaste animatoren biedt je bovendien elke dag creatieve activiteiten aan.
100 % spel en plezier gegarandeerd!

Het speelplein ‘Speelkriebels’ is er voor iedereen: zowel kinderen van Wortegem-Petegem als van buiten de gemeente zijn welkom!
Speelkriebels richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar tot en met het 6de studiejaar.

Hieronder meer informatie over het speelplein, wil je nog meer info, download dan onze ‘Infobrochure’ of contacteer de jeugdconsulent Silke Van der Schaeghe.

Wanneer?

Paasvakantie:
- 9 tot 13 april 2018

Zomervakantie:
- 2 tot 6 juli 2018
- 9 tot 13 juli 2018
- 16 tot 20 juli 2018
- 30 juli tot 3 augustus 2018
- 6 tot 10 augustus 2018

Opmerkingen:
- Knipoog is gesloten van 23 juli tot en met 12 augustus 2018
- planning sportkampen:
    - 3 tot 6 april 2018 (kleuters)
    - 20 tot 23 augustus 2018 (kleuters)
    - 20 tot 24 augustus 2018 (lagere school)
    - 27 tot 31 augustus 2018 (lagere school)
    - 28 tot 31 augustus 2018 (kleuters)

 Inclusie op het speelplein

 Speelkriebels heeft een inclusieve werking, dit wil zeggen dat ook kinderen met een beperking welkom zijn
 op het speelplein. Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden vragen wij aan de ouders om vóór 15 juni contact
 op te nemen met Silke van de jeugddienst (056/68.81.14 of jeugddienst@wortegem-petegem.be). Wij komen graag
 eens langs voor een kennismakingsgesprek.

 

Uurschema: maandag tot vrijdag: 8.00 - 17.30 uur.

Waar?

Gemeentelijk domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 70
9790 Wortegem-Petegem

Afspraak aan het kantientje, maar ook de tent toveren wij om tot een grandioze speelhal.
Op het domein zijn er verschillende speeltuigen ingericht, voor jong en oud.

Wie?

Vanaf 3 jaar is je kindje welkom op het speelplein, kinderen die nog enkele uurtjes slaap nodig hebben overdag of nog niet zindelijk zijn, kunnen jammer genoeg niet deelnemen aan het speelplein.

Busvervoer?

Er werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om geen dagelijks busvervoer meer in te zetten. Reden hiervoor is de hoge kostprijs en de lage interesse bij de ouders.
De jeugddienst zal de lijst van ingeschreven kinderen doorgeven aan alle ouders zodat carpoolen mogelijk wordt.

Inschrijven?

We raden aan om zoveel mogelijk op voorhand in te schrijven. Het aantal is beperkt, dus snel zijn is de boodschap. Indien je kind een extra dag wenst te komen, schrijf je het minimaal 24h op voorhand in. Afhankelijk van het aantal plaatsen is het mogelijk om alsnog in te schrijven. Uitschrijven moet 5 werkdagen op voorhand gebeuren.

Gelieve ook de medische fiche in te vullen en mee te geven de eerste dag dat uw kind naar Speelkriebels komt.

Maaltijden

Er wordt elke dag een warm middagmaal voorzien (soep, maaltijd en water). De kinderen moeten van alles proeven. Mag je kindje iets niet eten wegens allergie, gelieve dit bij de medische weetjes neer te pennen.

Tussendoortjes

We zorgen voor een vieruurtje (koek of stuk fruit met een appel- of fruitsapje). Overdag mogen de kinderen steeds om water vragen. Gelieve geen snoep, drank of zakgeld mee te geven. Op die manier wordt iedereen gelijk behandeld.

Zwemmen

Elke donderdag gaan we zwemmen, zowel de prijs van de bus als de prijs voor het zwemmen zijn inbegrepen in de dagprijs van het speelplein. Als je kindje om de een of andere manier niet mag zwemmen gelieve dit te laten weten bij de medische weetjes.
 

Uitstappen

Soms gaan we op uitstap, waar naartoe blijft altijd een verrassing tot een paar dagen voordien.

 

Hoeveel kost dat?

Als je in Wortegem-Petegem woont, dan betaal je per volle dag 8 euro. Voor een halve dag betaal je 4 euro.
Woon je niet in Wortegem-Petegem, dan betaal je 10 euro per kind per dag en 5 euro voor een halve dag.
Vanaf het tweede kind krijg je 20% korting.
Voor daguitstappen wordt er een extra bijdrage gevraagd van 7 euro, hierin zit de prijs van het busvervoer en de toegangsprijs inbegrepen.

GEZOCHT: ANIMATOREN

Ben jij het spelen nog lang niet verleerd?
Wil je kinderen samen met een topteam een fantastische vakantie bezorgen?
Wil je graag een centje bijverdienen?
Dan is Speelkriebels zeker iets voor jou!

Animatoren bij Speelkriebels zijn…

 • minstens 16 jaar, of worden 16 in het jaar dat ze animator zijn
 • verantwoordelijk maar kunnen ook nog wel eens zeer zot doen
 • speelbeesten die houden van kinderen
 • enkele weken beschikbaar in de paas- en/of zomervakantie
 • samen een fantastische vriendengroep die zelf ook al eens een stapke zet, met een BBQ of zotte activiteit!

Wil je meer weten? Contacteer Silke van de jeugddienst voor meer informatie (056/68.81.17 of jeugddienst@wortegem-petegem.be)!

-----top
Kadee Ateljee

 

KADEE ATELJEE KROKUSVAKANTIE 2018

PRE(T)HISTORIE

In de krokusvakantie organiseren wij voor het eerst een Kadee-Ateljee kamp in samenwerking met Creafant. Zowel kleuters als lagere schoolkinderen zijn vijf dagen welkom voor een week vol creativiteit en fantasie. De begeleiders leren kinderen creëren en experimenteren. Ze nemen hen mee op sleeptouw in hun eigen avontuur en in hun eigen fantasie. Met het thema ‘Pre(t)historie’ nemen ze de kinderen mee terug in de tijd.

Inschrijven voor het kamp ‘Pre(t)historie’ kan enkel voor de volledige week. Deelname aan het kamp kost 60 euro, niet-inwoners betalen 75 euro. Vanaf het 2de kind voorzien we een kortingstarief van 20%. U kan gebruikmaken van voor- en na-opvang van 8.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur, daarvoor betaalt u 5 euro per dag.

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Schrijf dus tijdig in.

Inschrijven kan vanaf maandag 8 januari om 9.00 uur via deze link.

 Opgelet: Kadee Ateljee in de krokusvakantie is reeds volzet. Inschrijven kan wel nog op de wachtlijst.

 

Wanneer? Maandag 12 februari tot vrijdag 16 februari 2018 van 9.00 tot 16.00 uur
Waar? Schoolke Moregem
Voor wie? Kinderen van 3 tot 12 jaar

-----top
SWAP tienerwerking

 

SWAP KROKUSVAKANTIE 2018

Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners van 10 tot en met 15 jaar.

Deelname aan SWAP kost 5 euro, niet-inwoners betalen 6 euro. Vanaf het 2de kind voorzien we een kortingstarief van 20%. Spreek af met je vrienden en schrijf in voor deze toffe, eenmalige activiteiten

 

Dinner & A Movie

Deze avond gaan we samen aan de slag in de keuken voor een heerlijke maaltijd. Daarna kijken we gezellig naar een film. Stem op je favoriete film via het inschrijvingsformulier.

 1. The Boss Baby
 2. Ice Age 5 Collision Course
 3. Fantastic Beasts And Where To Find Them

Inschrijven kan vanaf maandag 8 januari om 9.00 uur via deze link.

Wanneer? Maandag 12 februari 2017 van 17.30 tot 21.00 uur
Waar? Gemeentelijke feestzaal
Voor wie? Iedereen tussen 10 en 15 jaar

-----top
Cinewortegem
-----top
Techniekacademie

In 2018 zullen opnieuw workshops georganiseerd worden voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar in het kader van de Techniekacademie, een initiatief van Hogeschool VIVES met als inrichter het gemeentebestuur. De data worden later bekend gemaakt.

Dit initiatief wil kinderen op een unieke wijze laten kennismaken met techniek en technologie en bestaat reeds in verschillende gemeenten en steden, met groot succes.

Via concrete workshops worden kinderen op een unieke manier in contact gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica en informatica/robotica. Er is begeleiding door professionele techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking.

Zit je dus in het 5e of 6e leerjaar in Wortegem-Petegem? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie ideaal voor jou! In een leuke sfeer zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken.

Partners
Vives Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie Wortegem-Petegem nog een aantal bedrijfspartners. Wie interesse heeft kan contact opnemen met sabine.poleyn@vives.be.

Contact

-----top
Buitenspeeldag

Elk jaar organiseert de jeugddienst in samenwerking met de sportdienst een heuse buitenspeeldag.

Nog nooit van de Buitenspeeldag gehoord? Dan zat jij de laatste jaren vast op een andere planeet! Want de Buitenspeeldag vond al voor de negende keer plaats! Het is een initiatief van Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, Studio 100 TV, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid. De vier televisiezenders gaan op een woensdagnamiddag in april van 13u tot 17u op zwart. Je hebt die dag dus geen enkel excuus om binnen te blijven! Overal in Vlaanderen worden er leuke activiteiten georganiseerd waarin je al je energie kwijt kan. Trommel al je vrienden en buren op om mee buiten te gaan sporten en spelen!

Alle kinderen zijn welkom van 6-14 jaar.

-----top
Speelstraten

Wat?

In Wortegem-Petegem kunnen bepaalde straten of wijken een speelstraat inrichten.
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (=verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat' en de uren van de speelstraat.

De volledige regelgeving kun je terugvinden in het reglement ‘speelstraten’.

Maar er zijn enkele belangrijke voorwaarden :

 • De belangrijkste voorwaarde is dat 75% van de bewoners en 100% van de handelaars van de straat akkoord zijn met deze maatregel (dit wordt nagegaan via een enquête). ?
 • De straat wordt niet bediend door openbaar vervoer (De Lijn).
 • De snelheid in de straat is nu beperkt tot maximum 50 km/u.
 • De straat heeft een overheersend woonkarakter.

Waarom?

In een speelstraat beleef je gegarandeerd veel plezier. Hier vind je enkele redenen om een speelstraat te organiseren :

 • kinderen kunnen op straat spelen
 • buiten spelen is gezond
 • kinderen kunnen samen spelen en hun speelgoed delen
 • kinderen kunnen er veilig leren fietsen en vaardigheden oefenen op straat
 • kinderen kunnen dicht bij huis spelen
 • bewoners leren elkaar (beter) kennen
 • ontmoeting voor jong en oud

Hoe?

 1. De kandidaat-aanvragers van de speelstraat nemen een bewonersenquête af.
 2. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier. Dit wordt bezorgd aan de jeugddienst, minimaal 3 maand voor de datum van de speelstraat . Deze brengt – in overleg met de politie en de technische dienst- een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis hiervan geeft het college haar goedkeuring omtrent de inrichting.
 3. Na overhandiging op de jeugddienst, bekrachtigt het college van burgemeester en schepenen de inrichting van de speelstraat door het opstellen van een tijdelijk politiereglement.
 4. Na goedkeuring dienen de speelstraatverantwoordelijken voordat de speelstraat van start gaat, alle buurtbewoners te verwittigen via een briefje over de data, uren, wat er wel en niet mag… De peter of meter is gedurende de duur van het project steeds telefonisch bereikbaar.

Het aanvraagformulier en de documenten voor de bewonersenquête vind je hier.

Nog meer tips over het organiseren van een speelstraat vind je hier.

-----top
Speelterreinen in Wortegem-Petegem

Alle speelterreinen in Wortegem-Petegem zijn vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Kinderen jonger dan 7 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.

Toon respect voor de buren, gooi afval in de vuilnisbak. Honden, bromfietsen, motors of auto’s zijn niet toegelaten op de terreinen. Draag meer zorg voor onze speelterreinen, geef het door aan de jeugddienst als je iets opmerkt.

Maak veel plezier en hou het fijn op het speelterrein!

Moregem

 

 

 

SCHOOLKE MOREGEM

********************

Wortegem

CIJNSKOUTER                                                                              NOORDBOS

********************

Petegem-aan-de-Schelde

 

 

 

KASTANJEPLEIN

SPORTHAL DE RUFFEL                                                                 ROZENHOF

********************

Elsegem

 

 

 

DOMEIN DE GHELLINCK

-----top
MEGA of 'Mijn Eigen Goede Antwoord'

Wat ?

MEGA is een drugpreventieproject voor alle vijfde- en zesdeklassers van het lager onderwijs en wordt georganiseerd door het gemeentebestuur, in samenwerking met PISAD (drugpreventie & drugbegeleiding), de politiezone Vlaamse Ardennen en de drie lagere scholen in Wortegem-Petegem. Het project wordt gecoördineerd door de schepen van sociale zaken, in samenwerking met de jeugddienst.

 

Doel ?

Het project M.E.G.A. (Mijn Eigen Goede Antwoord) is een vaste waarde geworden binnen het basisonderwijs waarbij de klemtoon wordt gelegd op het aanleren van sociale vaardigheden.

Via een lessenpakket worden de leerlingen geoefend in het herkennen van sociale druk en stress, het assertief reageren op ongewenste voorstellen en groepsdruk en het doeltreffend leren contacteren van hulpverleningsinstanties.

We vestigen de aandacht van de kinderen op de gevaren van drugs. We proberen hun weerbaarheid te verscherpen. We leren hen hoe ze op een goede manier nee kunnen zeggen tegen reclame, tabak, alcohol, computer, televisie, ... , kortom verslavingen in het algemeen en drugs in het bijzonder.

In een lessenreeks van een tiental lessen, verspreid over het schooljaar, leren kinderen van de derde graad te weerstaan aan de verleiding van gewoontes, reclame, verslavingen en drugs. De klemtoon ligt dus vooral op weerbaarheid. Aan het einde van deze lessenreeks krijgen de kinderen bezoek van een PISAD-begeleider en een politieagent die beiden vertellen over hun werk in dit thema. 

-----top
Kinderopvang

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG KNIPOOG

Voor uitgebreide informatie : klik hier.

 

OP ZOEK NAAR OPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 12 JAAR?

U zoekt naar dagopvang voor uw baby?
U zoekt opvang voor uw ziek kind?
U zoekt voor- en/of naschoolse opvang?
U zoekt een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen tijdens schoolvakanties?
U wil weten waar en wanneer er vrije plaatsen zijn?
U wil meer weten over een bepaald kinderopvanginitiatief of over het volledige aanbod?

MELDPUNT KINDEROPVANG

www.kinderopvangzov.be

 

-----top
AWEL luistert naar kinderen en jongeren

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem.

Missie: alle kinderen en jongeren kunnen anoniem contact opnemen over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.

Visie:een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

Anoniem & laagdrempelig contactkanaal
Awel werkt volledig anoniem. Dit betekent dat enkel jij als oproeper en Awel ervan op de hoogte zijn als je contact opneemt. Niemand wordt op de hoogte gebracht (geen ouders, leerkrachten, ...) én telefoongesprekken verschijnen niet op de factuur. Het is met andere woorden helemaal gratis!

Anonimiteit voorop dus! Enkel in 1 geval – een noodsituatie – kan het zijn dat een beantwoorder van Awel toch de anonimiteit doorbreekt.

Last but not least: wat jij te vertellen hebt, is erg belangrijk! Awel vindt dat ze niet alleen goed moet luisteren naar alle verhalen en vragen, maar dat ze ook moet laten horen aan de samenleving waarmee kinderen en jongeren bezig zijn, welke problemen ze ervaren, wat hun mening is over bepaalde zaken, ... . Daarom houdt Awel een verslag bij van elk gesprek. Op die manier kan Awel cijfers opstellen die dan in de media verschijnen, zoals bijvoorbeeld: “In 2012 kregen we iets meer telefoons over ‘zelfmoord(gedachten)' in vergelijking met 2011”. Die verslagen worden alleen door Awel gelezen én soms door een onderzoeker die meer wil weten over een bepaald thema.

De website van Awel maakt gebruik van cookies en dit voor doeleinden van intern onderzoek. Door de instellingen van je browser te wijzigen kan je deze cookies weigeren

Awel vzw is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
 

Contactgegevens AWEL voor kinderen en jongeren

Telefoon | 102 | elke dag van 16.00 tot 22.00 uur, behalve op zon- en feestdagen.
E-mail |

brievenbus@awel.be   
Chat |
www.awel.be | elke maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur, behalve op feestdagen
Forum |
www.awel.be

 

-----top