Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 september 2020 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig
Zwerfvuilactie
zwerfvuilactie

Week van de handhaving - 5 tot 11 oktober 2020

Tijdens de week van de handhaving vragen we verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:

  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers positief te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen .... Hierdoor willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

Zelfs als je geen handhavende bevoegdheid hebt, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten in het openbare domein, kan je mensen actief aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Op deze manier verhoogt de sociale controle. Uiteraard kan dit enkel als de situatie veilig is. 

WAAROM?

  • Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. 
  • Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.
  • Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. 
  • Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. 

#360pracht begint bij jezelf

Wil je samen met ons de strijd tegen het zwerfvuil aangaan? 

Neem dan deel aan de zwerfvuilactie op zondag 11 oktober 2020. We verzamelen om 09u00 in het recyclagepark (Boomzagerijstraat), waar we het nodige materiaal ter beschikking stellen.

Inschrijven kan via gemeente@wortegem-petegem.be of via het nummer 056 68 81 14. 

Rekening houdend met de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, kan je ofwel alleen deelnemen, deelnemen met jouw gezin of deelnemen met mensen uit jouw sociale bubbel.

OPGELET: deze actie gaat door onder voorbehoud van wijzigingen in de maatregelen rond COVID-19.

Ben jij het zwerfvuil in onze gemeente ook meer dan beu en ben je actief op Facebook?
Gebruik dan ons aangepast kader voor jouw profielfoto en help zo deze actie in de kijker te zetten!

360° pracht begint bij jezelf