Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 juni 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de vaccinatiecampagne

Verfraaiing Petegemplein

In navolging van de proefopstelling van Petegemplein en de reacties die we daarop ontvingen, start de gemeente met het verfraaien van het Petegemplein.

Op 9 november 2020 organiseerde het gemeentebestuur hierover een infovergadering. Deze kan je via deze link herbekijken.
Er werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de suggesties die tijdens de vergadering aan bod kwamen.

  • Het eiland met plantvak ter hoogte van de Krauwelstraat wordt zuidelijker verschoven, zodat je Petegemplein makkelijk kan oprijden.
  • Er worden Leilinden rondom de begraafplaats geplant. In eerste instantie gebeurt dit aan de kant van het Petegemplein, in de loop van 2021 wordt dit afgewerkt.
  • Er komt een fietsenstalling.

In een eerste fase wordt het voetpad langs de kerkmuur heraangelegd, met bijhorende plantvakken. De hinder tijdens de werken blijft beperkt:

  • het voetpad langs de kerkmuur is niet toegankelijk;
  • de kerk is beter toegankelijk via de Ommegangstraat;
  • de (meeste) parkeerplaatsen aan de kerkmuur zijn niet toegankelijk.

Nadien starten de werken aan de overkant, voor de aanleg van een eiland met plantvak. Ook hier blijft de hinder beperkt:

  • de (meeste) parkeerplaatsen op het Petegemplein zijn niet toegankelijk.

Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.

Het einde van de werken is (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) voorzien rond half december.

Petegemplein