Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Belasting op reclamedrukwerk

Op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk wordt een belasting geheven. De hoofdbeweegreden voor de invoering van deze belasting is vooral het beperken van afval. De invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming.

De belastingplichtige is gehouden ten laatste op de dag waarop de verspreiding aanvangt aangifte te doen en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken. Bij gebrek aan aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast en worden de tarieven verdubbeld. 

  • ≤ 20 gram: 0,005 euro per bedeeld exemplaar
  • > 20 gram: 0,005 euro per aangesneden schijf van 20 gram per bedeeld exemplaar
  • minimumheffing per verspreiding: 25,00 euro

Reglement.

Om het formulier in te vullen, dien je akkoord te gaan met onze privacyverklaring.

Aangifte voor het jaar
Kwartaal
Voeg een voorbeeld van het drukwerk toe in bijlage
Maximaal 5 bestanden.
256 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, tif, pdf.