Economie en bedrijven

UNIZO Wortegem-Petegem

UNIZO, de Unie van Zelfstandige ondernemers, verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel, van eenmanszaak tot groei-KMO, uit alle sectoren. Daarmee is het de grootste ondernemersorganisatie.  
UNIZO steunt op een breed uitgebouwd netwerk van honderden ondernemersgroepen in steden en gemeenten. UNIZO-Wortegem-Petegem is er één van.

Het UNIZO-bestuur is aanspreekpunt. UNIZO-leden kunnen met al hun ondernemersvragen terecht bij een van de UNIZO-bestuurders.
Waar nodig, brengen wij u in contact met de juiste UNIZO-medewerkers.

Elke dag opkomen voor uw belangen is onze kernopdracht. Het UNIZO-bestuur gaat in gesprek met het gemeentebestuur om een goed ondernemersklimaat te realiseren. Daarvoor volgen wij dossiers waarin het ondernemersbelang aanwezig is van nabij op. We nemen vertegenwoordigingen op in verschillende gemeentelijke adviesorganen. Voor het opstellen van een standpunt of zoeken naar oplossingen kunnen we rekenen op de specialisten van UNIZO.

Daarnaast bieden wij u volop kansen om uw eigen ondernemersnetwerk uit te bouwen, organiseren wij professionele informatiesessies en organiseren wij acties die ondernemen in onze gemeente bevorderen.

Wenst u mee te werken aan UNIZO in uw gemeente, stuur ons een mailtje.

-----top
Horecazaken in Wortegem-Petegem

Dankzij de samenwerking tussen het Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, de Denktank Toerisme, de lokale horecazaken, fotoclub MEWOP en creatief digitale studio digital astronaut kwam de HORECAGIDS voor Wortegem-Petegem tot stand.
De horecagids geeft een overzicht van de restaurants, cafés en B&B's in de streek. Ook ontdek je er allerhande weetjes over de zaak in kwestie, zoals openingstijden, prijsklasse en toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

Raadpleeg hier de online horecagids.

-----top
Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen biedt reeds enkele jaren startersopleidingen aan tijdens de Horeca Expo Gent (telkens in november). Vanaf nu zullen we elke maand een startersopleiding aanbieden, gespreid over Vlaanderen. De eerste sessie staat gepland op maandag 26 juni (9u tot 12u) in Gent.

Nadien bieden we sessies aan in:
-          Sint-Niklaas, op 20 september (9u tot 12u)
-          Antwerpen, op 23 oktober (9u tot 12u)
-          Tijdens Horeca Expo Gent, van 19 tot 23 november: elke dag één opleiding, op zondag 19/11 zijn er zelfs twee sessies
-          Brugge, op 19 december (9u tot 12u)

Al deze startersopleidingen zijn gratis voor startende ondernemers in de horeca.
Inschrijven kan via https://www.horecavlaanderen.be/startersopleidingen 
Op de home-pagina van Horeca Vlaanderen vindt u ook een link naar een pagina die specifiek gericht is op starters: https://www.horecavlaanderen.be/starters 

-----top
Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten zijn gefusioneerd
Samen vormen zij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Hulp nodig naar aanleiding van een arbeidsongeval? In uw streek staat een sociaal assistent(e) van Fedris tot uw dienst. U kunt er ook terecht met algemene vragen over beroepsziekten.
Voor specifieke vragen over beroepsziekten belt u beter naar 02 226 63 19 of mailt u naar beroepsziekte@fedris.be.

Waar en wanneer?
Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

 

BRUGGE

Gistelsesteenweg 524, Oud gemeentehuis St.-Andries-Brugge,
Tel. 050 72 70 58
Elke dinsdag van 9 tot 12 uur
In juli en augustus slechts 1 dinsdagvoormiddag per maand.

 

GENT

Stedelijk Administratief Centrum, W. Wilsonplein 1
Tel. 09 266 76 88
Elke woensdag van 9 tot 12 uur
In juli en augustus slechts 1 woensdagvoormiddag per maand.

 

KORTRIJK

Sociaal Huis, Budastraat 27
Tel. 056 24 48 52
Elke woensdag van 13.30 tot 16 uur
In juli en augustus slechts 1 woensdagnamiddag per maand.

 

ROESELARE

OCMW-Dienstencentrum "Ten Elsberge", Mandellaan 101
Tel. 051 24 60 50
Elke eerste maandag van de maand van 9 tot 11.30 uur
Niet in juli en augustus.

 

Wat doet Fedris voor u?

De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit.

Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op Fedris beroep doen.

-----top
Participatiefonds

Participatiefonds Vlaanderen heeft als opdracht het bijdragen aan de verhoging van de slaagkansen van ondernemingen door het verschaffen van achtergestelde leningen, al dan niet in cofinanciering met andere partners. Participatiefonds Vlaanderen heeft zijn leningproducten aangepast en biedt voortaan nog twee producten aan:

Website Participatiefonds Vlaanderen.

-----top
Voka

Wie is Voka ?

Sinds 6 januari 2004 vormen het VEV (Vlaams Economisch Verbond) en de 8 Vlaamse Kamers van Koophandel (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Halle-Vilvoorde, Limburg, Antwerpen-Waasland, Kempen, Mechelen, Leuven) samen Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.
Onze Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen maakt dus voortaan deel uit van Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen.

Het onafhankelijk netwerk Voka zorgt er enerzijds voor dat Voka-Vlaams Economisch Verbond reikt tot op het lokale niveau en anderzijds dat Voka-Kamers van Koophandel reiken tot op het Vlaamse niveau. 
Voka-Vlaams Economisch Verbond staat voor standpuntbepaling, belangenbehartiging (lobbying bij politiek/overheid en overleg met sociale partners) en netwerking.  Dit alles wordt ondersteund door haar sterk kenniscentrum.

De acht Voka-Kamers van Koophandel staan voor netwerking en voor een sterke dienstverlening (ondernemingsloket, opleidingen, vorming, training, infosessies, werkgelegenheidsinitiatieven, informatie, ...).

De 9 entiteiten van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, zorgen zo samen voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en voor het algemene belang van de ondernemingen.  Het Vlaams netwerk van ondernemingen zorgt voor de kortste weg naar Brussel en voor de kortste weg naar het lokale bestuursniveau, voor al onze leden. 
Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgericht op vraag van de ondernemingen.  Zij waren op zoek naar een vertegenwoordiging met nog meer performantie, slagkracht en efficiëntie.

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, is geen afkorting.
Het staat voor :
V   Vlaanderen, Vlaams, verenigen.
O   Ondernemingen, ondernemend Vlaanderen, onafhankelijk, ondernemingsvriendelijk klimaat.
K   Kamers van Koophandel, krachtig.
A   Alle ondernemingen, alle sectoren.

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, staat voor een netwerk van 17.000 ondernemingen, waarvan zowat 3.000 in Oost-Vlaanderen.  Het werkt samen met 19 sectoren.
Daarmee vertegenwoordigen ze 60 % van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en 60 % van de private werkgelegenheid.  In totaal gaat het om meer dan 900.000 mensen.

Meer informatie : http://www.kvkov.voka.be

Kantoor regio Vlaamse Ardennen

Markt 41
9700 Oudenaarde
Tel. 055/39.04.90
Fax 055/39.04.99

-----top
Agentschap ondernemen

Hebt u startersplannen ? Bent u ondernemer? Wat kan u van het Agentschap Ondernemen verwachten?

• Informatie en advies overde overheidsmaatregelen :
over financiering, over het vestigen van een onderneming, over de vergunningen die u nodig hebt, over de wetgeving die u moet kennen,… U kan ook zelf aan de slag met de subsidiedatabank of het startkompas om de haalbaarheid van uw project te beoordelen. Voor complexe vragen kan u terecht bij een accountmanager .

• Subsidies zoals de kmo-portefeuille of de ecologiepremie, voor bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen, voor hinder bij openbare werken…

Surf naar www.agentschapondernemen.be of maak een afspraak in een van de provinciale kantoren.
U kunt met uw ondernemersvragen vanzelfsprekend in de eerste plaats terecht bij uw gemeente. 
 

-----top
Erkende ondernemingsloketten

De FOD Economie heeft 9 erkende ondernemingsloketten aangeduid. Deze lijst geeft enkel de coördinaten van de maatschappelijke zetel weer. Daaronder kan je de ondernemingsloketten in Oudenaarde vinden.

De 9 erkende ondernemingsloketten :

ACERTA ONDERNEMINGSLOKET : website

EUNOMIA : website

FORMALIS : website

SECUREX - GO START : website

H.D.P. ONDERNEMINGSLOKET : website

PARTENA ONDERNEMINGSLOKET : website

ZENITO : website

U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET : website

De erkende ondernemingsloketten in Oudenaarde :

SECUREX GO-START
Beverestraat 45/0102
9700 Oudenaarde
tel. 055/33.39.11znito
mail : oudenaarde.go-start@securex.be

ZENITO
Einestraat 26
9700 Oudenaarde
tel. 055/23 29 29
fax. 09/270 32 82
mail : ol.oudenaarde@zenito.be

FORMALIS 
Industriezone De Bruwaan 35
9700 Oudenaarde
055/33 74 40
055/33 74 41
mail : oudenaarde@formalis.be

-----top
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV)

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, of kortweg EROV, is een paraprovinciale vzw die initiatieven inricht ter ondersteuning van de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van onze provincie. EROV realiseert deze opdracht steeds vanuit opgebouwde expertise en toegepast onderzoek, en in overleg met het breedmaatschappelijk sociaal-economisch weefsel.

Om dit te realiseren onderneemt EROV heel wat acties. De werking steunt vandaag op vier pijlers:

EROV zet, als eerste pijler, in op de ervaringsuitwisseling, netwerking en samenwerking tussen de Oost-Vlaamse ondernemers. 'Ondernemen' wordt vandaag breed benaderd: van 'sociale' ondernemers in de social profit, over de producenten van de streekproducten, tot de lokale handelaars bij u om de hoek: allen dragen ze bij tot de welvaart in onze regio.
EROV brengt als ontmoetingsplatform social profit, bedrijfswereld en detailhandel samen in het EROV-Netwerk Ondernemen. Diverse seminaries en netwerkmomenten worden hiertoe ingericht.

Ten tweede begeleidt EROV het detailhandelsbeleid en centrummanagement in steden en gemeenten. EROV begeleidt steden en gemeenten hierbij intensief in het kader van het Provinciaal Platform Detailhandel.

Ten derde maakt EROV jongeren warm voor ondernemerschap. De theatervoorstelling 'Eureka, ik onderneem!' is hiervan een mooie illustratie. Een dynamische voorstelling zet leerlingen er toe aan positief en ondernemend in het leven te staan. Een gepast voor- en natraject, met onder meer getuigenissen van jonge ondernemers, versterkt deze boodschap.

Als vierde pijler zorgt EROV voor de blijvende promotie en imago-ondersteuning van markante Oost-Vlaamse sectoren en streekproducten. Het Groot Vleeshuis is intussen een begrip als het gaat om het promoten én proeven van de Oost-Vlaamse streekproducten.

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw (EROV)
Huis van de Economie
Seminariestraat 2, 9000 Gent
www.erov.be
secretariaat.erov@oost-vlaanderen.be  

Tel.: +32 9 267 86 10
Fax: +32 9 267 86 95

-----top
Nuttige adressen
VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en             
 Beroepsopleiding)
 Louise Mariekaai 6
 9700 Oudenaarde
 Tel. 055/33 55 11
 RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening)
 Werkloosheidsbureau
 Bergstraat 5
 9700 Oudenaarde
 Tel. 055/23 51 30
 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 Beverestraat 34
 9700 Oudenaarde
 Tel. 055/30 48 29
 SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid)
 Oratoriënberg 20
 1000 Brussel
 Tel. 02/214 44 05 (of 08/11/12 op het einde)
 Syntra Midden-Vlaanderen
 Campus Oudenaarde
 De Bruwaan 1
 9700 Oudenaarde
 Tel. 055/33 10 20
 www.syntra-mvl.be
 Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers)
 Regio Oudenaarde
 Einestraat 26
 9700 Oudenaarde
 Tel. 055/23 29 29
 Fax 055/23 29 28
 www.unizo.be
 Unizo Wortegem-Petegem  www.unizo.be/wortegem-petegem/

 

-----top