Brandweer

Wortegem-Petegem is aangesloten bij de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

De brandweerkorpsen Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voor de dienstverlening binnen de zone.

De hervorming van de Civiele Veiligheid (brandweer en Civiele Bescherming), waarbij vanaf 1 januari 2015 de brandweerkorpsen hervormd worden naar hulpverleningszones, heeft drie belangrijke doelstellingen:

 • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
 • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
 • professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, onder andere inzake opleiding, materiaal, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps- en vrijwillige brandweer

Zo kan heel vlot zonaal materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere interventies. De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn onder andere:

 • een uniforme werking van de hulpverleningszones, die op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies
 • een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones en de Civiele Bescherming
 • innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld worden
 • schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg.

Dringende oproepen
Tel. 112

Niet-dringende oproepen
Tel. 055/31.15.60

Brandweerzone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure
9700 Oudenaarde
www.bvlar.be

In het retributiereglement zijn de kosten voor interventie en prestaties van de brandweerdiensten vastgelegd.

Een overzicht van de betalende interventies en prestaties:

 • Een aantal tussenkomsten zijn in regie.
  Voorbeelden van tussenkomsten in regie zijn: opruiming van oppervlakten, bestrijden van gevaarlijke producten, nutteloze oproep bij valse of falende alarmsystemen, uitschakelen van alarmsystemen (bij valse alarmen), leveren van water met tankwagen (bv. opvullen regenputten, zwembaden ...), opruimen van afsluitingen die onvoldoende verankerd zijn, toegang verschaffen tot woning voor niet-dringende zaken (bv. sleutel nog binnen ...), een aantal logistieke ondersteuningen die geen noodoproep zijn ...
   
 • Verdelgen van wespennesten of ongedierte.
   
 • Materialen gebruikt bij tussenkomsten: bv hout, netten, zeilen …: kostprijs.

De hulp die de brandweer biedt na een noodoproep (brand, ontzettingen, hulp bij noodweer,...) is nog altijd gratis.

 

Brandpreventie

Bij een aanvraag van een bouwadvies is het advies van de brandweer betalend.

 

Alle tarieven vindt u in het retributiereglement.

In België zijn er 18.000 brandweermannen en -vrouwen, waarvan 12.000 vrijwilligers. Zij helpen dag in dag uit mensen vanuit een van de 34 hulpverleningszones. Wij zijn ervan overtuigd dat ook u brandweer kan worden als u er de nodige tijd en energie aan wilt besteden. Deze toont u al bij het afleggen van de federale geschiktheidsproeven. Als u deze tot een goede einde brengt, kan u met uw Federaal Geschiktheidsattest (FGA) gaan solliciteren. De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar
 

VRIJWILLIG BRANDWEERMAN (M/V)

 

EEN JOB BIJ DE HULPDIENSTEN ALS VRIJWILLIGER?

Zone Vlaamse Ardennen is op zoek naar mensen die tijd wensen te investeren in het bieden van hulp bij bvb. brand, ongeval,… en dit zowel overdag als nachts.
Bent u sociaal, hulpverlenend, sportief? Houdt u van uitdagingen, presteert u onder druk en blijft uw hoofd koel tijdens gevaarlijke situaties, dan ontmoeten wij jou graag!
 

FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (FGA)

Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerpersoneel te worden, dient u een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Om dit te behalen moet u een reeks van competentie-, handvaardigheids- en fysieke testen doorlopen. Om deze proeven te mogen afleggen, moet u voor u kan inschrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u voldoet aan deze voorwaarden, kan u zich inschrijven voor de federale geschiktheidsproeven. De proeven zijn onderverdeeld in een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven. De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid organiseren de geschiktheidsproeven waarvoor u moet slagen om uw Federaal Geschiktheidsattest te behalen. Je mag zelf kiezen wanneer en in welk opleidingscentrum voor de civiele veiligheid u zich inschrijft. Dit staat los van de zone waarvoor u nadien wilt solliciteren of de provincie waar u woont. Hou er wel rekening mee dat de proeven niet volgens een bepaalde regelmaat georganiseerd worden en dat het in sommige gevallen dus sneller kan gaan als u zich inschrijft bij het opleidingscentrum van een andere provincie.
 

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT BIJ DE BRANDWEER?

• U vervult een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
• U past concreet het veiligheidsbeleid toe teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.
• Als brandweerman werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). U hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt u bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.
 
Het bruto geïndexeerd uurloon van een brandweerman bedraagt (aan huidige index ): €12,61 EUR. Vorming, training en opleiding worden aangeboden door de hulpverleningszone.
 
Meer info op www.bvlar.be of mail naar: jobs@bvlar.be
 
Hulpverleningszone “Zone Vlaamse Ardennen”
Bedrijvenpark Coupure 21 
9700 Oudenaarde - 
 
 
Hoor je de brandweersirenes? Volg ons op FB en Twitter!
 
@bvlar