Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentebelastingen en retributies

Volgende gemeentebelastingen worden geheven:

voor het jaar 2018:

 • belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017.
   
 • belasting op de afgifte van bepaalde administratieve stukken
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017.

voor de jaren 2018 en 2019:

 • 882 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017.
   
 • retributie op het afleveren van het formulier 'Stedenbouwkundig uittreksel - inlichtingen - vastgoedinformatie', een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister
  gemeentebelasting op de beslissing inzake de aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017.

voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019:

voor onbepaalde termijn vanaf 15 maart 2014:

Voor onbepaalde termijn vanaf 3 februari 2015:

Voor onbepaalde termijn vanaf 30 juni 2016: